Inloggad som:

Värderingar

Våra grundpelare 

Vårt mål är att leverera bästa möjliga service till våra kunder samtidigt som vi skapar en miljö där våra medarbetare kan trivas och utvecklas. Vi vill reducera globala avstånd genom att erbjuda ett tilltalande produktsortiment utan att kompromissa vad gäller kvalitet, krav på produkterna, arbetsförhållanden, anställdas rättigheter och miljöskydd.  Våra grundläggande värdeord genomsyrar verksamheten.

 

Kundfokus

Vår högsta prioritet är våra kunder. Vi strävar efter att vara lyhörda och snabba i vår respons utan att kompromissa med kvaliteten.

Teknologi, Effektivitet & Resultat

Vi söker kontinuerligt efter smartare och effektivare sätt att arbeta genom att omfamna modern teknologi och optimera våra resurser.

Proaktivitet & Ständiga Förbättringar

Vi tar initiativ och ansvar för att lösa problem på ett kostnadseffektivt, snabbt och hållbart sätt samtidigt som vi ständigt strävar efter förbättringar.

Respekt, Hälsa & Jämlikhet

Vi värdesätter varje individ och skapar en inkluderande och respektfull arbetsmiljö. Vi tillhandahåller lika möjligheter för alla och belönar prestation och resultat rättvist och transparent.

 

 

Hållbar utveckling

På Nelco strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på samhället och miljön där vi verkar. Vi tror på att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som en grundläggande del av vår framgång.

 

Social hållbarhet

För oss innebär social hållbarhet att vi strävar efter att främja mänskliga rättigheter och skapa en inkluderande arbetsplats som stödjer mångfald och jämställdhet. Vi tar vårt ansvar att följa lagar och regler på allvar och arbetar aktivt med denna fråga. Genom att välja leverantörer som delar våra värderingar och erbjuda konkurrenskraftiga villkor för våra anställda, bygger vi en arbetskultur som präglas av öppenhet, engagemang och respekt. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi strävar efter att minimera risker för olyckor och ohälsa genom att gå utöver lagkrav och aktivt uppmuntra våra anställda att delta och komma med förslag för att kontinuerligt förbättra vår arbetsmiljö. 

 

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet är en prioritet för oss. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom att välja förnybara energikällor, minimera resor och avfall samt välja miljövänliga produkter och leverantörer. Genom att vara medvetna om vårt ekologiska fotavtryck strävar vi efter att bidra till en mer hållbar planet för framtida generationer.

Läs vår Miljöpolicy

 

Ekonomisk hållbarhet

Vår strävan efter hållbar tillväxt innefattar också en långsiktig och ansvarsfull ekonomisk strategi. Vi är fast övertygade om att genom att främja en stabil och hållbar ekonomi skapar vi inte bara värde för våra intressenter utan också för våra anställda, kunder och samhället som helhet. På Nelco är våra värderingar rotade i hållbarhet och vi är fast övertygade om att genom att agera i enlighet med dessa värderingar kan vi skapa en positiv inverkan på samhället samtidigt som vi driver en framgångsrik och ansvarsfull verksamhet.

 

Code of Conduct

Nelcos Code of Conduct är baserad på FN:s Global Compact:s tio principer och uttrycker de krav och förväntningar vi ställer på oss själva såväl som på våra leverantörer och deras underleverantörer. 

Läs vår Code of Conduct 

 

 

 

Har du en fråga?

Vill du veta mer om Nelco eller ha hjälp att komma igång? Vår kundservice hjälper dig gärna.

+46 8 754 70 40

order@nelco.se

Vill du bli kund?

Vi säljer endast till företag. För att se priser, leveransinfo samt lägga order online behövs ett konto.

Ja tack! Jag vill gärna få ert nyhetsbrev

Missa inte de senaste produktnyheterna från Nelco

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.