• Totalt: 18

Pressverktyg Ändhylsor


Utförande/manövrering:
Handverktyg
Typ of komponent:
Ändhylsor
Kompressionsform:
Trapetspressning
NEMIQ

CT 38


Utförande/manövrering:
Handverktyg
Typ of komponent:
Oisolerade rör och plåtkabelskor
Kompressionsform:
Dornfastspänning
NEMIQ

HD 120


Utförande/manövrering:
Handverktyg
Typ of komponent:
Oisolerade rör och plåtkabelskor
Kompressionsform:
Dornfastspänning
NEMIQ

PRESSVERKTYG - HD BGD3