Inloggad som:

Kvalitet & Miljö

Hållbarhet i fokus

Nelco Contact AB bedriver ett aktivt och målmedvetet kvalitets- och miljöarbete. Vårt mål är att bedriva en framgångsrik och ansvarsfull verksamhet utan att kompromissa vad gäller kvalitet, krav på produkterna och miljöskydd. Vi har ett genomgående fokus på Compliance vid produktutveckling och i arbetet med de produkter vi säljer för att säkerställa att relevanta lagar, regler, riktlinjer och standarder efterföljs. 

 

Kvalitetspolicy

Våra produkter och vår service skall hålla ett utförande och en nivå som motsvarar våra kunders krav och/eller gällande normer. Genom att ständigt förbättra vår kvalitetsorganisation skall vi se till att denna nivå upprätthålls, gradvis förbättras och möjliggör ökade kundkrav. Därigenom kan vi försvara och utöka vår position på marknaden.

Nelco är sedan april 2001 certifierade enligt ISO 9001. Uppgradering till standarden ISO 9001:2015 genomfördes i december 2018. Revisionen är utförd av Intertek Certification AB. Intertek granskar årligen att vi lever upp till standardens krav om ständig förbättring. Vårt kvalitetsledningssystem bidrar till att vi systematiskt arbetar med kvalitetsfrågor genom att ständigt förbättra vår kvalitetsprestanda, utveckla organisationens processer och ha nöjda kunder.

Ladda hem ISO Certifikat

 

Miljöpolicy 

Nelco har som målsättning att arbeta aktivt med att miljöanpassa företagets verksamhet för att minimera företagets påverkan på miljön samt sträva efter att möta gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ påverkan på miljön.

Nelco Contact AB:s miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

  • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial.
  • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt genom att använda oss av rörelsevakt och ljussensorer i alla rum så att belysningen bara är påslagen när den behövs samt att alla kopiatorer går ner i energisparläge när de inte används. Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 2% fram till 27-12-31.
  • Att övervaka energiförbrukningen och genomföra energieffektiviseringar där så är tillämpligt.
  • Vi eftersträvar att alla tjänstebilar ska vara elbilar eller hybridbilar senast 27-12-31.
  • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar.
  • Att vi återanvänder emballagemateriel i så stor utsträckning som möjligt.
  • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer.
  • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dubbelsidig utskrift.
  • Att vi vid inköp från våra leverantörer minskar vår miljöbelastning (CO2-utsläpp) så långt det är möjligt genom att göra stora inköp (fulla container) och minska antalet inköp/frakter. Målet är att minska våra CO2-utsläpp med 2% fram till 27-12-31.
  • Att försöka påverka våra leverantörer att i möjligaste mån använda miljövänliga och återanvändningsbart material i sin tillverkning av våra produkter, deras transporter samt återvinning av avfall.

  
Vår ambition är att under 2024 även certifiera vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Även om vi ännu inte är certifierade så jobbar vi kontinuerligt med ständiga förbättringar även inom miljö.


EcoVadis - Bronsmedalj

Ecovadis är ett erkänt och internationellt använt verktyg för leverantörsbedömningar. Det är en plattform för tillförlitliga CSR-bedömningar (CSR=corporate social responsibility). EcoVadis utvärdering baseras på en jämförelse med andra företag i samma bransch, vår bronsmedalj visar att Nelco tillhör de bästa 35% av alla företag som har utvärderats av EcoVadis inom de senaste 12 månaderna. En utmärkelse från EcoVadis är ett erkännande som speglar företagets prestation inom hållbarhet och socialt ansvarstagande. Det är ett bevis på företagets engagemang för att minska sin negativa påverkan på miljön och samhället, samtidigt som det främjar transparens och etiskt affärspraxis. Det visar även att företaget följer internationella standarder och bästa praxis för hållbarhet.

Läs mer om EcoVadis


 

Näringslivets Producentansvar (NPA)

Nelco är anslutna till Näringslivets Producentansvar för återvinning av förpackningar. Producentansvaret är reglerat i Förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Ladda ned Anslutningsbevis

 

 

Har du en fråga?

Vill du veta mer om Nelco eller ha hjälp att komma igång? Vår kundservice hjälper dig gärna.

+46 8 754 70 40

order@nelco.se

Vill du bli kund?

Vi säljer endast till företag. För att se priser, leveransinfo samt lägga order online behövs ett konto.

Ja tack! Jag vill gärna få ert nyhetsbrev

Missa inte de senaste produktnyheterna från Nelco

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.