<p>HPA 400 G2 &auml;r ett batteridrivet pressverktyg fr&aring;n Novopress som arbetar backl&ouml;st p&aring; koppar och aluminiumkabelskor. Kabelskor och skarvhylsor pressas med samma backar fr&aring;n 16-400 mm&sup2; Cu &amp; 50-400 mm&sup2; Al.<br />HPA 400 G2 arbetar som &ouml;vriga Novopressutrustningar med V-crimp, det &auml;r en crimp som fungerar p&aring; de flesta typer av kabelskor/skarvhylsor. Pressverktyget pressar tills r&auml;tt mottryck uppn&aring;tts, det betyder att Novopress med sin V-crimp har en automatisk &ouml;vercrimpningsfunktion som pressar lite extra i dom fall d&auml;r kabelns fysiska area inte l&auml;ngre h&aring;ller m&aring;ttet (vanligt idag eftersom arean numera best&auml;ms efter ledningsf&ouml;rm&aring;ga och inte efter fysisk area).<br /><br />Egenskaper:<br />- Vikt 5.7kg&nbsp;exkl. batteri<br />- L&auml;ngd 453mm exkl. batteri<br />- 120 pressningar per laddning (med 1,5 Ah batteri)<br />- Presskraft 110kN<br />- Roterbart presshuvud m&ouml;jligg&ouml;r arbete &auml;ven d&auml;r utrymmet &auml;r begr&auml;nsat<br />- Kolvens retur styrs manuellt och beh&ouml;ver inte g&aring; tillbaka till sitt &auml;ndl&auml;ge, detta medf&ouml;r kortare presstider<br />- Inga st&auml;lltider f&ouml;r backbyten och inga dyra investeringskostnader f&ouml;r pressbackar i olika areor. Mindre att b&auml;ra med sig och mindre att tappa bort<br />- Li-Ion batteri med indikator<br />-&nbsp;LED-belysning som underl&auml;ttar arbete i mindre upplysta milj&ouml;er&nbsp;<br /><br />HPA 400 G2 uppfyller norm IEC 61238-1 och SEN 24 50 10/12.<br /><br />Som komplement kan HPA 400 G2 utrustas med f&ouml;rformningsbackar, C-hylsbackar, 6-kantsbackar samt kapkniv. HPA 400 G" anv&auml;nder sig av samma tillbeh&ouml;r som Novopress tidigare stors&auml;ljare HPM 400 / HPH 400 samt tidigare version av HPA 400.<br /><br />Verktyget levereras i v&auml;ska med 2Li-Ion batterier, 1 batteriladdare samt en provstav f&ouml;r kalibrering.</p>

HPA 400 G2 är ett batteridrivet pressverktyg från Novopress som arbetar backlöst på koppar och aluminiumkabelskor. Kabelskor och skarvhylsor pressas med samma backar från 16-400 mm² Cu & 50-400 mm² Al.
HPA 400 G2 arbetar som övriga Novopressutrustningar med V-crimp, det är en crimp som fungerar på de flesta typer av kabelskor/skarvhylsor. Pressverktyget pressar tills rätt mottryck uppnåtts, det betyder att Novopress med sin V-crimp har en automatisk övercrimpningsfunktion som pressar lite extra i dom fall där kabelns fysiska area inte längre håller måttet (vanligt idag eftersom arean numera bestäms efter ledningsförmåga och inte efter fysisk area).

Egenskaper:
- Vikt 5.7kg exkl. batteri
- Längd 453mm exkl. batteri
- 120 pressningar per laddning (med 1,5 Ah batteri)
- Presskraft 110kN
- Roterbart presshuvud möjliggör arbete även där utrymmet är begränsat
- Kolvens retur styrs manuellt och behöver inte gå tillbaka till sitt ändläge, detta medför kortare presstider
- Inga ställtider för backbyten och inga dyra investeringskostnader för pressbackar i olika areor. Mindre att bära med sig och mindre att tappa bort
- Li-Ion batteri med indikator
- LED-belysning som underlättar arbete i mindre upplysta miljöer 

HPA 400 G2 uppfyller norm IEC 61238-1 och SEN 24 50 10/12.

Som komplement kan HPA 400 G2 utrustas med förformningsbackar, C-hylsbackar, 6-kantsbackar samt kapkniv. HPA 400 G" använder sig av samma tillbehör som Novopress tidigare storsäljare HPM 400 / HPH 400 samt tidigare version av HPA 400.

Verktyget levereras i väska med 2Li-Ion batterier, 1 batteriladdare samt en provstav för kalibrering.

HPA 400 G2

Vi använder cookies för att ge dig en överlägsen användarupplevelse. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår cookie-sida. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.