Koaxialkontakter


Huber+Suhner
Med låsanordning (för mekaniska verktyg):
Ja
Utbytbara insatser:
Ja
Antal insatser som medföljer:
0 .
Med automatisk återgång:
Ja
Cykeltid:
3 s
Lämplig för:
Skärmanslutning
Utförande/manövrering:
Mekanisk
För komponent:
Koaxial
Kompressionsform:
Sexkant

Koaxialkontakter


Huber+Suhner
Med låsanordning (för mekaniska verktyg):
Ja
Utbytbara insatser:
Ja
Antal insatser som medföljer:
3 .
Med automatisk återgång:
Ja
Cykeltid:
3 s
Lämplig för:
Skärmanslutning
Utförande/manövrering:
Mekanisk
För komponent:
Koaxial
Kompressionsform:
Sexkant

RADOX 125 flerledare oskärmad