• Totalt: 8

HP 300


Utförande/manövrering:
Hydrauliskt
Typ of komponent:
Oisolerade rör och plåtkabelskor, C-Hylsor
Kompressionsform:
Sexkant, Dornfastspänning, Rundpressning
Novopress

HP 95


Utförande/manövrering:
Hydrauliskt
Typ of komponent:
Oisolerade rör och plåtkabelskor
Kompressionsform:
Dornfastspänning
Novopress

HPH 400


Utförande/manövrering:
Hydrauliskt
Typ of komponent:
Oisolerade rör och plåtkabelskor, C-Hylsor
Kompressionsform:
Sexkant, Dornfastspänning, Rundpressning
Novopress

Hydrauliskt Presshuvud NPHT 240


Utförande/manövrering:
Hydrauliskt
Typ of komponent:
C-Hylsor
Kompressionsform:
Rundpressning
NEMIQ

13300-TB